Ingilizce 20 den 100 e kadar sayılar

11 dakikalık okuma

Sayılar dünyanın her yerinde benzer şekilde sembolize ediliyor. Yani 1, 2, 3, 4 ve üzeri sayı sembolleri evrenseldir. Fakat terimsel anlamda yazılışları ve okunuşları dilden dile göre değişiyor. Bugün İngilizce sayılar konusuna temelden giriş yapacağız.

Sayıların İngilizcesini öğrenmek için en güzel yöntem belirli kalıpları ezberlemek. Çünkü bu kalıpları öğrendiğin zaman sayıların İngilizce yazılışlarını kolayca türetebiliyorsun.

Sayılar İngilizce dilinde oldukça önemli bir konu. Çünkü İngilizce sayıları bilmeden kendini ifade etmen çok zor. Bu yüzdNen sayıların İngilizcesini öğrenmek, bu dilde gelişmek isteyenlerin pratik yapanların ilk tercihlerinden oluyor.

Günlük hayatta sıkça kullandığımız İngilizce sayılar, kendimizi anlatırken (yaş, yıl), siparişlerde (miktar, adet, fiyat), tarihlerde ve daha birçok konuda karşımıza çıkıyor.

Sayıların İngilizcesi matematikten fiziğe, biyolojiden kimyaya tüm akademik dünyada da karşımıza çıkıyor.

1’den 100’e kadar İngilizce sayabilir misin? Peki, ya 1’den 1000’e kadar İngilizce sayıları biliyor musun? İngilizce sayılar hakkında bilgi arıyorsan, okumaya devam et…

İngilizce Sayılar: 0’dan 10’a Kadar Sayıların İngilizcesi

İngilizce sayıları öğrenmek için öncelikle İngilizce rakamlar konusuna hakim olmalısın. Bildiğimiz üzere, her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir.

İngilizce Rakamlar Okunuş ve Yazılış Tablosu

Rakam (sembol) İngilizce Rakam Yazılışı İngilizce Rakam Okunuşu
0 Zero Zirou
1 One Van
2 Two Tu
3 Three Tı-ri
4 Four For
5 Five Fayf
6 Six Siks
7 Seven Se-vın
8 Eight Eyt
9 Nine Nayn

Ingilizce 20 den 100 e kadar sayılar

İngilizce Sayılar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İngilizcede sayıların yazılışı konusu oldukça kolaydır. Belli başlı istisnaları ezberlediğin sürece tüm İngilizce sayılar ve sayılarla ilgili terimleri kolayca öğrenebilirsin. Şimdi kurallara ve istisnalara hızlıca göz gezdirelim.

 • İngilizcede sayma sayılarına (klasik sayılar) “cardinal numbers”, sıra sayılarına (birinci, ikinci gibi sıralama belirten sayılar) ise “ordinal numbers” İngilizcede sıra sayıları, sayma sayılarına -th eki getirilerek yazılıyor. Fakat birinci, ikinci ve üçüncü terimlerinde istisna var. Ayrıca bazı sayıların yazılışı değişime uğruyor. Detaylar için aşağıda paylaştığımız tabloları inceleyebilirsin.
 • İngilizcede 10 sayısı “ten” olarak yazılıyor. 11 ile 19 arasındaki sayıların kendine has yazılış ve okunuşu var. Fakat 20’den sonra belirli bir sistem var. Onluk sayıyı (20, 30, 40 vs sayıların İngilizcesinde) kullandıktan sonra ardına ilgili rakamı getirerek 21, 32, 45 vs gibi sayıları oluşturabiliyorsun.
 • 12 ile 19 arasındaki rakamların sonuna “teen” Fakat 11 ile 12 istisna. İngilizce’de 11 ile 12’nin yazılışı ve okunuşu için 1’den 20’ye kadar İngilizce sayılar başlığına bakabilirsin.
 • Yüzlük, binlik ve daha yukarı sayı sistemlerinde de Türkçeye benzer bir sistem var. Örneğin 118 (yüz on sekiz) sayısını İngilizce yazacağın zaman Türkçeye benzer bir şekilde ifade ediyorsun: Yani “one hundred + eighteen”. One “bir” demek, hundred ise “yüz” anlamına geliyor. Eighteen ise “on sekiz” anlamına geliyor. Detaylar için 10’un katları, 100’lük sayı sistemi ve 1’den 20’ye kadar İngilizce sayılar başlıklarına göz atabilirsin.
 • İngilizcede sıfır “zero” diye okunduğu gibi “oh” diye de telaffuz edilebiliyor. Türkçe telaffuzu ise “ouv” şeklinde.

İngilizcede 10’un Katları: 10, 20, 30 ve Üzeri Sayıların İngilizcesi

Türkçede 10’un katlarında her bir sayı için farklı terimimiz var. On, yirmi, otuz, kırk… İngilizce sayılar sistemi Türkçeye benziyor ama daha kolay. Sayılara İngilizcede sıfır eklenince, yazılışlarında sonuna -ty eki alıyor. Fakat bu durumun bazı istisnaları var: Kimi rakamların İngilizce yazılışı değişime uğruyor.

 • İngilizce 10 (on) nasıl yazılıyor: Cevap: Ten
 • İngilizce 20 (yirmi) nasıl yazılıyor: Cevap: Twenty
 • İngilizce 30 (otuz) nasıl yazılıyor: Cevap: Thirty
 • İngilizce 40 (kırk) nasıl yazılıyor: Cevap: Forty
 • İngilizce 50 (elli) nasıl yazılıyor: Cevap: Fifty
 • İngilizce 60 (altmış) nasıl yazılıyor: Cevap: Sixty
 • İngilizce 70 (yetmiş) nasıl yazılıyor: Cevap: Seventy
 • İngilizce 80 (seksen) nasıl yazılıyor: Cevap: Eighty
 • İngilizce 90 (doksan) nasıl yazılıyor: Cevap: Ninety

İngilizcede 100’ün Katları: 100, 200, 300 vb Sayıların İngilizcesi

Sırasıyla İngilizcede rakamları ve 10’un katlarını öğrendik. Şimdi sıra 100’ün katlarına geldi. Yüzlü sayılardan bahsediyorsak “hundred” ifadesini öğrenmemiz gerekiyor.

Yukarıdaki satırlarda bahsettiğimiz gibi “hundred” ifadesi 100 anlamına geliyor. İngilizcede “hundred” ifadesinin önüne rakamları eklediğimiz zaman 100’ün katlarını elde ediyoruz.

 • İngilizce 100 (yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: One hundred
 • İngilizce 200 (iki yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Two hundred
 • İngilizce 300 (üç yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Three hundred
 • İngilizce 400 (dört yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Four hundred
 • İngilizce 500 (beş yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Five hundred
 • İngilizce 600 (altı yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Six hundred
 • İngilizce 700 (yedi yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Seven hundred
 • İngilizce 800 (sekiz yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Eight hundred
 • İngilizce 900 (dokuz yüz) nasıl yazılıyor: Cevap: Nine hundred

İngilizce Sayılar 20’ye Kadar

1’den 20’ye kadar İngilizce sayılar konusuna geldik. Sayıları ezberlerken en çok istisnaya burada karşılaşacaksın. Fakat bir kere ezberledikten sonra İngilizce sayı sistemi size çok kolay gelecek. Karşında İngilizce sayılar 1’den 20’ye kadar!

Sayma sayısı sembolu İngilizce sayılar yazılışı Türkçe okunuşu Türkçe sıra sayıları İngilizce sayılar (sıra sayıları) Türkçe okunuşu
1 One Van Birinci First – 1st Först
2 Two Tu İkinci Second – 2nd Se-kınt
3 Three Tı-ri Üçüncü Third – 3rd Töört(h)
4 Four For Dördüncü Fourth – 4th Fort(h)
5 Five Fayf Beşinci Fifth – 5th Fift(h)
6 Six Siks Altıncı Sixth – 6th Sikst(h)
7 Seven Se-vın Yedinci Seventh – 7th Se-vınt(h)
8 Eight Eyt Sekizinci Eighth – 8th Eyt(h)
9 Nine Nayn Dokuzuncu Ninth – 9th Naynt(h)
10 Ten Ten Onuncu Tenth – 10th Tent(h)
11 Eleven İ-le-vın On birinci Eleventh – 11th İ-le-vint(h)
12 Twelve Tı-velf On ikinci Twelfth – 12th Tı-velft(h)
13 Thirteen Tör-tiin On üçüncü Thirteenth – 13th Tör-tiint(h)
14 Fourteen For-tiin On dördüncü Fourteenth – 14th For-tiint(h)
15 Fifteen Fif-tiin On beşinci Fifteenth – 15th Fif-tiint(h)
16 Sixteen Siks-tiin On altıncı Sixteenth Siks-tiint(h)
17 Seventeen Se-vın-tiin On yedinci Seventeenth – 17th Se-vın-tiint(h)
18 Eighteen Eyt-tiin On sekizinci Eighteenth – 18th Eyt-tiint(h)
19 Nineteen Nayt-tiin On dokuzuncu Nineteenth – 19th Nayn-tiint(h)
20 Twenty Tı-ven-ti Yirminci Twentieth – 20th T-ven-tiiyt(h)

İngilizce Sayılar 50’ye Kadar

1’den 50’ye kadar İngilizce sayıları öğrenmek çok kolay. Şimdiye kadar 20’ye kadar sayıları ezberledik. Bunun yanı sıra 10’un katları ve 100’ün katlarını öğrendik. İngilizce sayılar konusunda 20’den sonrası önceki öğrendiklerimizi bir araya getirmek olacak.

Sayma sayısı sembolu İngilizce sayılar yazılışı Türkçe okunuşu Türkçe sıra sayıları İngilizce sayılar (sıra sayıları)
21 Twenty one Tı-ven-ti-van Yirmi birinci Twenty-first – 21st
22 Twenty-two Tı-ven-ti-tu Yirmi ikinci Twenty-second – 22nd
23 Twenty-three Tı-ven-ti-tı-ri Yirmi üçüncü Twenty-third – 23rd
24 Twenty four Tı-ven-ti-for Yirmi dördüncü Twenty-forth – 24th
25 Twenty-five sTı-ven-ti-favf Yirmi beşinci Twenty-fifth – 25th
26 Twenty-six Tı-ven-ti-siks Yirmi altıncı Twenty-sixth – 26th
27 Twenty-seven Tı-ven-ti-se-vın Yirmi yedinci Twenty-seventh – 27th
28 Twenty-eight Tı-ven-ti-eyt Yirmi sekizinci Twenty-eighth – 28th
29 Twenty-nine Tı-ven-ti-nayn Yirmi dokuzuncu Twenty-ninth -29th
30 Thirty Tör-ti Otuzuncu Thirtieth – 30th
31 Thirty-one Tör-ti-van Otuz birinci Thirty-first – 31st
32 Thirty-two Tör-ti-tu Otuz ikinci Thirty-second – 32nd
33 Thirty-three Tör-tı-ri Otuz üçüncü Thirty-third – 33th
34 Thirty-four Tör-ti-for Otuz dördüncü Thirty-fourth – 34th
35 Thirty-five Tör-ti-fayf Otuz beşinci Thirty-fifth – 35th
36 Thirty-six Tör-ti-siks Otuz altıncı Thirty-sixth – 36th
37 Thirty-seven Tör-ti-se-vın Otuz yedinci Thirty-seventh – 37th
38 Thirty-eight Tör-ti-eyt Otuz sekizinci Thirty-eighth – 38th
39 Thirty-nine Tör-ti-nayn Otuz dokuzuncu Thirty-nineth – 39th
40 Forty For-ti Kırkıncı Fortieth – 40th
41 Forty-one For-ti-van Kırk birinci Forty-first – 41st
42 Forty-two For-ti-tu Kırk ikinci Forty-second – 42nd
43 Forty-three For-ti-tı-ri Kırk üçüncü Forty-third – 43rd
44 Forty-four For-ti-for Kırk dördüncü Forty-fourth – 44th
45 Forty-five For-ti-fayf Kırk beşinci Forty-fifth – 45th
46 Forty-six For-ti-siks Kırk altıncı Forty-sixth – 46th
47 Forty-seven For-ti-se-vın Kırk yedinci Forty-seventh – 47th
48 Forty-eight For-ti-eyt Kırk sekizinci Forty-eighth – 48th
49 Forty-nine For-ti-nayn Kırk dokuzuncu Forty-ninth – 49th
50 Fifty Fif-ti Ellinci Fiftieth – 50th

Ingilizce 20 den 100 e kadar sayılar

İngilizce Sayılar 100’e Kadar

1’den 100’e kadar İngilizce sayılarla devam ediyoruz. Şimdiye kadar 1’den 50’ye kadar sayma ve sıra sayılarını öğrendik. Fark ettiğiniz üzere, sayılar İngilizce dilinde belirli bir şablona sahip. İngilizce sayılar konusunu öğrenirken örneklerle ne kadar çok tekrar yaparsan o kadar hızlı gelişiyorsun.

İngilizce sayılar 100’e kadar tablomuza 51’den başlıyoruz. 1’den 50’ye kadar İngilizce sayılar için yukarıdaki tabloları inceleyebilirsin. 51’den 100’e kadar sayıların İngilizcesi için aşağıdaki tabloya göz atabilirsin.

Sayma sayısı sembolu İngilizce sayılar yazılışı Türkçe okunuşu
51 Fifty-one Fif-ti-van
52 Fifty-two Fif-ti-tu
53 Fifty-three Fif-ti-tı-ri
54 Fifty-four Fif-ti-for
55 Fifty-five Fif-ti-fayf
56 Fifty-six Fif-ti-siks
57 Fifty-seven Fif-ti-se-vın
58 Fifty-eight Fif-ti-eyt
59 Fifty-nine Fif-ti-nayn
60 Sixty Siks-ti
61 Sixty-one Siks-ti-van
62 Sixty-two Siks-ti-tu
63 Sixty-three Siks-ti-tı-ri
64 Sixty-four Siks-ti-for
65 Sixty-five Siks-ti-fayf
66 Sixty-six Siks-ti-siks
67 Sixty-seven siks-ti-se-vın
68 Sixty-eight siks-ti-eyt
69 Sixty-nine Siks-ti-nayn
70 Seventy Se-vın-ti
71 Seventy-one Se-vın-ti-van
72 Seventy-two Se-vın-ti-tu
73 Seventy-three Se-vın-ti-tı-ri
74 Seventy-four Se-vın-ti-for
75 Seventy-five Se-vın-ti-fayf
76 Seventy-six Se-vın-ti-siks
77 Seventy-seven Se-vın-ti-se-vın
78 Seventy-eight Se-vın-ti-eyt
79 Seventy-nine Se-vın-ti-nayn
80 Eighty Ey-ti
81 Eighty-one Ey-ti-van
82 Eighty-two Ey-ti-tu
83 Eighty-three Ey-ti-tı-ri
84 Eighty-four Ey-ti-for
85 Eighty-five Ey-ti-fayf
86 Eighty-six Ey-ti-siks
87 Eighty-seven Ey-ti-se-vın
88 Eighty-eight Ey-ti-eyt
89 Eighty-nine Ey-ti-nayn
90 Ninety nayn-ti
91 Ninety-one nayn-ti-van
92 Ninety-two nayn-ti-tu
93 Ninety-three nayn-ti-tı-ri
94 Ninety-four nayn-ti-for
95 Ninety-five nayn-ti-fayf
96 Ninety-six nayn-ti-siks
97 Ninety-seven nayn-ti-se-vın
98 Ninety-eight nayn-ti-eyt
99 Ninety-nine nayn-ti-nayn
100 One hundred Van-han-dı-rıd
 • 100’e kadar İngilizce sayıları öğrenmiş olduk. Yukarıdaki tablolar üzerinde çalışarak hem sayma hem de sıra sayıları için bilgilerini pekiştirebilirsin.
 • 200, 300, 400 gibi sayılar İngilizcede nasıl yazılıyor? Bu tür İngilizce sayılarda 100’lük sistemi kullanabilirsin. Örneğin 200 İngilizce sayılar sisteminde Two hundred şeklinde yazılıyor. Yani rakamlarla “hundred” ifadesini kullanarak yüzlük sistemde istediğin sayıyı türetebilirsin.
 • Örneğin 345 ve 567 gibi sayılar İngilizce de “three hundred fourty five” ve “five hundred sixty seven” olarak yazılıyor.
 • İngilizce sayılar 100’den sonra kendini tekrar ederek ilerliyor. Daha büyük İngilizce sayılar için 1.000, 10.000, 100.000 ve 1.000.000 kalıplarını öğrenmek isteyebilirsin. Bunun için bir alt tabloya göz atabilirsin.

İngilizce Sayılar 1000 ve Katları: 1000 ve Üzeri Sayıların İngilizcesi

1’den 1000’e kadar İngilizce sayılarda artık öğrendiğimiz kalıplarla kendimiz sayıları türetebiliriz. Aşağıdaki tablodan yardım alarak istediğin İngilizce sayıyı üretebilirsin.

Binlik Sayılar İngilizce sayılar yazılışı İngilizce okunuşu
1.000 One thousand Van-ta-u-zınd
10.000 Ten thousand Ten-ta-u-zınd
100.000 One hundred thousand Van-han-dı-rıd-ta-u-zınd
1.000.000 One million Van-mil-yın
10.000.000 Ten million Ten-mil-yın
100.000.000 One hundred million Van-han-dı-rıd-mil-yın
1.000.000.000 One billion Van-bil-yın

Ingilizce 20 den 100 e kadar sayılar

İngilizce Sayılar Hakkında Ekstra Bilgiler

İngilizce sayılar ve okunuşu konusunda bayağı bir konuya göz attık. İngilizce sayılar nasıl yazılır konusunda bilgi sahibi olduk. Şimdi İngilizce sayılar konusunu merak edenler için ileri seviyelere geçiyoruz.

İngilizce Ondalık Sayıların Okunuşları ve Yazılışları

Ondalık sistemde İngilizce sayılar ve okunuşları nasıl? Ondalık sayılarda “point” ifadesini kullanıyoruz ve rakamları tek tek telaffuz ediyoruz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya göz atabilirsin.

Ondalık sayı Ondalık sistemde yazılışı Ondalık sistemde okunuşu
0.5 Point five Po-yint-fayf
0.48 Point seven eight Po-yint-for-eyt
3.175 Three point one seven five Tı-ri-po-yint-van-se-vın-fayf

Örnek kullanım:

TR: Sınıfın not ortalaması üç nokta dörttür (3.4).

EN: The grade point average for the class is three point four (3.4).

Kesirli Sistemde İngilizce Sayıların Okunuşları ve Yazılışları

Kesirli sistemle İngilizce sayılar ve yazılışları ile devam ediyoruz. İngilizce sayılarda kesirli sistem başta karmaşık gelebilir ama aslında oldukça kolaydır. Sayılar İngilizce yazıldığında belli başlı kurallara sahiptir.

 • Kesirli İngilizce sayılarda payı sayma sayısı, paydayı ise sıra sayısı şeklinde yazıyoruz.
 • Kesirli sayılar İngilizce dilinde pay ve paydaya göre şekilleniyor. İlk olarak pay 1’den büyükse payda çoğul şekilde ifade ediliyor.
 • Kesirli sayılar İngilizce dilinde bir özelliğiyle daha dikkat çekiyor. Payda 2’yse 1 ve küçük sayılarda “half”, 1’den büyük sayılarda “halves” ifadesini kullanıyoruz.

Kesirli Sistemde İngilizce Sayılar Türkçe okunuşu ve İngilizce yazılışı

Kesirli sayı İngilizce yazılışı Türkçe okunuşu
1/2 One half Van-helf
8/2 Eight halves Eyt-helfs
4/3 Four thirds For-törds
1/8 One eighth Van-eyth

Yüzdeli Sistemde İngilizce Sayıların Okunuşları ve Yazılışları

Yüzdeli sistemde İngilizce sayılar okunuşu ve yazılışı oldukça kolaydır. Önce sayıyı okur, ardından “percent” ifadesini eklersin.

Not: Türkçede % işareti sayıdan önce, İngilizce sayılarda ise sonra kullanılır.

Yüzdeli  sayı İngilizce yazılışı Türkçe okunuşu
%45 Forty-five percent (45%) For-ti-fayf-pör-sınt
%150 One hundred fifty percent (150%) Van-han-dı-rıd-fif-ti-pör-sınt

İngilizce Sayılar Şarkıları

İngilizce sayıları ezberlemeye çalışırken şarkılardan yararlanabilirsin. İnternette birçok İngilizce sayılar şarkısı var. Ayrıca İngilizce sayılar oyunu araması da yapabilirsin. Özellikle çocukların İngilizce eğitiminde şarkı ve oyunları yardımcı bir öğe olarak kullanabilirsin.