Konya ağız ve diş sağlığı randevu al

Konya ağız ve diş sağlığı randevu al

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni Tip Koronavirüs (COViD-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler ve Sağlık Bakanlığının önerdiği tedbirler kapsamında,

*PEDODONTİ(15 yaş ve altı) Kliniği ilk muayene randevusuz olarak sabah ve öğleden sonra Geliş sırasına göre mesai saatleri içerisinde muayene yapılmaktadır. Tedavileri için Randevular muayene sonrasında oluşturulmaktadır. İlerleyen dönemlerde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Fakültemizde Acil birim olmamakla birlikte  Şehit ve Gazi yakını, Engelli hastalarımız randevu almadan fakültemize başvurmaları durumunda günlük belirlenen hasta sayı sınırları içerisinde muayene ve tedavilerinde yardımcı olunacaktır.

Konya ağız ve diş sağlığı randevu al

Bazı hastalarımız cep telefonu interneti üzerinden randevu sistemine giremediklerini bildirmektedir. Bilgisayardan denediğiniz taktirde sistemde her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Telefondan sisteme girişte Adı Soyadı ve Baba Adı nüfus cüzdanı bilgileri ile aynı  şekilde olacak ve otomatik isim seçimlerinde isim arkasına atılan boşlukları silip sisteme giriş yapabilirsiniz.

İletişim için ↴

Yetişkin Hasta(16 yaş ve üzeri)

☎ 0332 223 1253 

Fakültemizde randevusuz yetişkin hasta kabulü yapılmamaktadır. Randevularınız online olarak verilmektedir.

Konya ağız ve diş sağlığı randevu al

Yetişkin Hasta (16 yaş ve üzeri) Randevularımız yalnızca online olarak verilmektefir. Telefonla randevu sistemi kapatılmıştır. 

Hasta randevu sayımız yıl sonuna kadar dolmuştur.

Ancak salı günleri ilk muayene için yedek hasta randevuları açılmaktadır. Salı günü giriş yapıp sistemin izin verdiği sayı kadar randevu alabilirsiniz.

Fakültemizde Acil birim olmamakla birlikte 65 yaş üstü, Şehit ve Gazi yakını, Engelli, Hamile, hastalarımız randevu almadan fakültemize başvurmaları durumunda günlük belirlenen hasta sayı sınırları içerisinde muayene ve tedavilerinde yardımcı olunacaktır.


*Sigortalılık durumunuzu ALO 170'i arayarak öğrenebilirsiniz.

* Fakültemize, hastalarımınız ilk muayene ve sonraki tedavileri için kimlik belgesi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport ) ile gelmesi gerekmektedir. Kimliksiz hasta kaydı yapılmamaktadır. ( 24.03.2013 Tarih ve 28597 sayılı RESMİ GAZETENİN T.C Sağlık Bakanlığı Uygulama Tebliğinin Kimlik Tesbiti başlıklı maddesi gereğince fakültemizde KİMLİKSİZ HASTA başvurusu kabul edilmeyecektir. )


Tahlil Sonu�lar�

Konya Di� Hastanesinden LABORATUVAR TAHL�L SONU�LARI ��renmek ve Randevu Almak i�in a�a��daki tu�lar� kullan�n�z, hastanenin, adres, telefon, harita ve di�er ileti�im bilgileri sayfada verilmi�tir.

Randevu Al Tahil Sonu�lar� Yard�m Telefon : (0332) 251 52 80 Randevu T : 182 Adres : Parsana Mah. Beyhekim Cad. No: 3 Sel�uklu / Konya, Konya Web : konyaadsh.saglik.gov.tr Harita ve Yol Tarifi Hata Bildir

Dikkat : Tahlil Sonu�lar� yada Randevu Alma tu�una bast�ktan sonra a��lan ekrandan kimlik numaran�z ve �ifreniz ile sistem'e giri� yap�n�z.Telefonla Randevu Alma Hatt� "182" Randevu Alma web sitesi https://www.mhrs.gov.tr/ ve https://enabiz.gov.tr/ dir.En sa�l�kl� ve g�ncel bilgiler i�in Konya Di� Hastanesi, resmi web sitesini ziyaret ediniz yada telefon numaras�ndan ileti�im kurunuz.

Konya A��z Ve Di� Sa�l��� Merkezi Haritas�

Yol Tarifi Al

Poliklinik �al��ma Saatleri

Pazartesi 09:00-12:30 13:30-16:00

Sal� 09:00-12:30 13:30-16:00

�ar�amba 09:00-12:30 13:30-16:00

Per�embe 09:00-12:30 13:30-16:00

Cuma 09:00-12:30 13:30-16:00

Hastane'de olmas� muhtemel bran�lar

Bran�lar ve poliklinikler hakk�nda daha detayl� bilgiyi hastanenin web sitesinden yada randevu sistemine giri� yapt�ktantan sonra poliklinik ve hekim se�imi b�l�m�nde bulabilirsiniz

• Dermatoloji (Cildiye) • Diyetisyen • �� Hastal�klar� (Dahiliye) • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal�klar� • Gastroenteroloji • Romatoloji • Psikiyatri • N�roloji • Hematoloji • Enfeksiyon Hastal�klar� (�ntaniye) • �ocuk Sa�l��� ve Hastal�klar�(pediatri) • �ocuk Kardiyolojisi • �ocuk N�rolojisi • �ocuk Gastroenterolojisi • �ocuk G���s Hastal�klar� • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon • Kardiyoloji • G���s Hastal�klar� • Genel Cerrahi • �ocuk Cerrahisi • G���s Cerrahisi • G�z Hastal�klar� • �roloji • Kad�n Hastal�klar� ve Do�um • Ortopedi ve Travmatoloji • Plastik Rekonstr�ktif ve Estetik Cerrahi • Kulak Burun Bo�az Hastal�klar�(KBB) • Biyokimya • Radyoloji • Mamografi • Mikrobiyoloji • Yeni Do�an Yo�un Bak�m • T�bbi Onkoloji

Di�er Konya Devlet Hastaneleri

Etiketler : online tahlil sonu�lar�, cildiye, devlet hastanesi adres, idrar tetkik sonu�lar�, �eker tahlili sonu�lar�, �roloji, hastane tahlil sonu�lar�, hasta tahlil sonu�lar�, e-devlet, adres, online randevu, harita, telefon, n�roloji, patoloji sonu�lar�, kan sonu�lar�, e-nab�z, laboratuvar, mikyobiyoloji, biyokimya covid-19 test sonu�lar�

Yard�m Konular�

Tahlil sonu�lar�m� nas�l ��renebilirim?

Tahlil sonu�lar� ��renmek i�in a�a��daki ad�mlar izlenmelidir ...

Tahlil Sonu�lar� Yorumlama

Hemogram: Tam kan say�m� demektir,RBC (RED BLOOD CELLS): K�rm�z� kan h�crelerindeki...

Doktor Listesi Sorgulama

�lgilinedi�iniz bir devlet hastanesinin doktor listesi bilgilerini ��renmek istiyorsan�z MHRS randevu sistemine giri� yapt�ktan sonra randevu alma...

Biyokimya Tahlil Sonu�lar� ve Anlamlar�

Tahlillerde Kullan�lan Terimler ve Anlamlar� Busayfadaki bilgiler size tahlil sonu�lar�n�z� de�erlendirmek i�in yard...

Kan tahlili nedir? Nas�l yap�l�r?

Kan tahlili nedir ? Kan tahlili ni�in yap�l�r? Hastadan al�nan bir miktar kan�n laboratuvarda analiz edilmesi i�lemi...

e-nab�z Tahlil sonu�lar� ��renme?

e-Nab�z Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan 2015 y�l�nda vatanda�lar�n hizmetine sunulan, sa�l�k kurumlar�ndan toplanan sa�l�k v...

Sa�l�k Oca��nda Yap�lan Tahlil Sonu�lar� Nas�l ��renilir?

Sa�l�k oca��nda (aile hekimi) yap�lan tahlil sonu�lar� nas�l ��renilir? Tahlilsonuclari.Gen.TR web sitemiz �zerinden ...

MHRS Randevu Hesap Bilgileri De�i�tirme

�http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al b�l�me girdi�inizde, Kimlik numaran�z ve �ifreniz ile giri� yapt�k...

Tahlil Bilgileri

Diyabet (�eker) Tahlilleri K�saltmalar�

�eker tahlili, test sonu�lar� k�saltmalar� ne anlama gelir? GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus DM: Diya...

Glukoz (�eker) Testi Nedir?

Glukoz(�eker) testi nedir? Neden Yap�l�r? Test sonu�lar� ne anlama gelir? Bu testin di�er adlar�; �...

Biyokimya Tahlil Sonu�lar� ve Anlamlar�

Tahlillerde Kullan�lan Terimler ve Anlamlar� Busayfadaki bilgiler size �tahlil sonu�lar�n�z� de�erlendirmek...

Histamin Nedir?

Histamin : �zellikle akci�er, karaci�er sindirim sisteminde ve v�cudun bir �ok doku ve organlar�nda bulunan az...

Biyopsi Nedir? Nas�l Yap�l�r?

Biyopsi nedir? nas�l ve neden yap�l�r? Biyopsi tahlil sonu�lar� ��ren,biyopsi hakk�nda k�sa bilgi. Biyopsi,...

CRP Testi Nedir? Neden Yap�l�r?

CRP Testi Nedir? Neden Yap�l�r? Test Sonucu Ne Anlama Gelir? CRP : C reaktif protein kelimele...

Kan tahlili nedir? Nas�l yap�l�r?

Kan tahlili nedir ? Kan tahlili ni�in yap�l�r? Hastadan al�nan bir miktar kan�n laboratuvarda analiz edilme...

CA 125 Testi Nedir?

CA 125 Testi Nedir?, Nas�l Yap�l�r? , Tahlil Sonucu Ne anlama Gelir? CA 125 ismi ingilizce, cancer (...

Biyokimya nedir?

�Biyokimya nedir? Biyokimya nedir? Biyokimya : �nsan , hayvan bitki k�saca t�m canl� sistemlerinin yap�s...

T�m Konular� G�r »