5 sınıf din kültürü 3 ünite test

1.
A)
B)
C)
D)
1- Dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra gençlik çağına kadar Peygamberimizi koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Peygamberimizin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süt annesi Halime                                                    
b) Amcası Ebu Talip
c) Amcası Hamza                                                          
d) Dedesi Vehb   2. 
A)
B)
C)
D)
2- Peygamberimiz eşi Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?
a) 25                                 b) 20                                  c) 30                                   d) 43   3. 
A)
B)
C)
D)
3- Hz. Hatice, önceleri yanında çalıştırdığı Hz. Muhammed'in hangi özelliklerinden etkilenerek O'nunla evlenmeye karar verdi?
a) Zengin ve varlıklı olmasından                                     b) Soylu biri olmasından
c) Çok para kazanmasından                                             d) Dürüst ve güvenilir olmasından  4.
A)
B)
C)
D)
4- Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice'nin evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?
a) 2                                   b) 4                                     c) 5                                    d) 6   5.
A)
B)
C)
D)
5- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından biri değildir?
a) Zeynep                         b) Rukiye                           c) Ümmü Eymen               d) Ümmü Gülsüm   6.
A)
B)
C)
D)
6- Peygamber Efendimizin erkek çocukları küçük yaşlarda, ...................... dışındaki kız çocukları da Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir. 

Yukarıdaki boşluğa Peygamberimizin kızlarından hangisinin ismi yazılmalıdır?

a) Fatıma                           b) Zeynep                            c) Ümmü Gülsüm             d) Rukiye   7.
A)
B)
C)
D)
7- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez?
a) Peygamberimiz aile bireyleri arasında ayırım yapmazdı
b) Peygamberimiz ailesini ilgilendiren kararları tek başına alırdı
c) Peygamberimiz ev işlerinde eşine yardım ederdi
d) Peygamberimiz aile bireyleriyle hoşça vakit geçirirdi   8.
A)
B)
C)
D)
8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin, aile bireylerinin görüşlerine değer ve önem verdiğinin bir göstergesidir?
a) Torunlarını kucağına alıp sevmesi
b) Aile bireyleriyle hoşça vakit geçirmesi
c) Kızlarını evlendirirken onların da görüşlerine başvurması
d) Ev işlerine yardımcı olması   9.
A)
B)
C)
D)
9- Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'nın düğününün çok sade bir törenle gerçekleşmesi, çeyizinin de çok sade olması, Peygamberimizin ailesinin hangi örnek davranışının bir göstergesidir?
a) Peygamberimizin ailesinde misafire cömert davranılmasının
b) Peygamberimizin ailesinde yoksulların gözetilmesinin
c) Peygamberimizin ailesinde sevinçlerin paylaşılmasının
d) Peygamberimizin ailesinde israftan kaçınılmasının   10.
A)
B)
C)
D)
  10) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından değildir?
a) Peygamberimizin ailesinde akrabalık ilişkilerine önem verilirdi
b) Peygamberimizin ailesinde danışmaya önem verilmezdi
c) Peygamberimizin ailesinde sevinçler paylaşılırdı
d) Peygamberimizin ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verilirdi          Khazırlayan:   by isko